Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 

 

PLAN PRACY

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W NIEPUBLICZNEJ  SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. JANUSZA KORCZAKA

W SZYDŁÓWCE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PRACE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

I. Planowanie i sprawozdawczość.

1. Opracowanie planu pracy biblioteki.

2. Prowadzenie statystyki okresowej.

3. Opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki.

4. Prowadzenie dokumentacji.

 

II. Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów.

1. Uzupełnianie zbiorów:

- zakup nowych  książek, głównie lektur,

- starania o pozyskiwanie środków na zakup książek,

- zbiórka używanych książek w ramach akcji szkolnej „Przekaż dalej”

- prenumerata czasopism dla dzieci i młodzieży

2. Opracowanie książek.

3. Konserwacja księgozbioru.

4. Selekcja książek zniszczonych i nieaktualnych pod względem treści.

5. Prowadzenie ksiąg inwentarzowych oraz rejestru ubytków.

6. Inwentaryzacja zbiorów.

 

III. Organizacja warsztatu informacyjnego.

1. Uzupełnianie katalogów.

2. Gromadzenie wydawnictw encyklopedycznych i słownikowych.

3. Gromadzenie materiałów na temat patrona naszej szkoły-Janusza Korczaka, sprawdzianu klas szóstych oraz scenariuszy imprez szkolnych – kontynuacja, gromadzenie rozpoczęto w ubiegłym roku szkolnym, uzupełnianie zbiorów.

 

 

 

PRACA  PEDAGOGICZNA

I. Udostępnianie zbiorów.

1. Uaktualnienie kartotek czytelniczych

2. Wypożyczanie książek i czasopism.

3. Pomoc w wyborach czytelniczych.

 

II. Rozwijanie kultury czytelniczej.

1. Praca indywidualna z uczniami.

2. Lekcje biblioteczne.

4. Zorganizowanie konkursu czytelniczego.

5. Wystawki i gazetki biblioteczne.

6. Prowadzenie statystyki czytelnictwa, nagrodzenie najlepszych czytelników

 

III. Praca z aktywem bibliotecznym

1. Angażowanie uczniów do prac w bibliotece (np. konserwacja i okładanie książek, przygotowanie gazetki ściennej i imprez okolicznościowych.

2. Nagradzanie za pracę i konkursy.

 

IV. Organizowanie imprez, udział w akcjach ogólnopolskich.

1. Organizowanie konkursów.

2. Obchody Dnia Bibliotek Szkolnych.

3. Organizacja Dnia Patrona Szkoły.

4. Udział w akcjach krajowych.

 

V. Działalność informacyjna i promocyjna

l. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych.

2. Szkolenie użytkowników w wyszukiwaniu informacji w Internecie.

3. Umieszczanie informacji o działalności biblioteki na stronie internetowej szkoły.

4. Informacje o działalności biblioteki umieszczane na gazetce i stronie internetowej.

5. Dbałość o estetyczny wygląd pomieszczenia.

6. Promocja biblioteki w czasie dnia otwartego szkoły.

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM SZKOLNYM I POZASZKOLNYM

1. Współpraca z Radą Pedagogiczną.

2. Współpraca z dyrekcją szkoły w zakresie organizacji pracy, nadzoru pedagogicznego i budżetu.

3. Konsultacja z nauczycielami przy zakupie nowych pozycji książkowych.

4. Informowanie o nowościach bibliotecznych.

5. Pomoc w korzystaniu z technologii komputerowej.

6. Wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym.

 

II. Współpraca z innymi bibliotekami.

1. Współpraca z Biblioteką Publiczną w Olszance.

 

SAMOKSZTAŁCENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE

1. Studiowanie literatury fachowej i czasopism metodycznych.

2. Udział w konferencjach metodycznych.

3. Szukanie możliwości pozyskania środków unijnych, wzbogacanie zbiorów biblioteki, współpraca z instytucjami, które mogłyby wspomóc księgozbiór i zasób biblioteki.

4. Zakup audioboków.

Opracowała: Anna Chraniuk

 

Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl