Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 

 

PLAN PRACY

BIBLIOTEKI SZKOLNEJ W NIEPUBLICZNEJ  SZKOLE PODSTAWOWEJ

im. JANUSZA KORCZAKA

W SZYDÓWCE

W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

PRACE ORGANIZACYJNO-TECHNICZNE

I. Planowanie i sprawozdawczo.

1. Opracowanie planu pracy biblioteki.

2. Prowadzenie statystyki okresowej.

3. Opracowanie pórocznego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki.

4. Prowadzenie dokumentacji.

 

II. Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów.

1. Uzupenianie zbiorów:

- zakup nowych  ksiek, gównie lektur,

- starania o pozyskiwanie rodków na zakup ksiek,

- zbiórka uywanych ksiek w ramach akcji szkolnej „Przeka dalej”

- prenumerata czasopism dla dzieci i modziey

2. Opracowanie ksiek.

3. Konserwacja ksigozbioru.

4. Selekcja ksiek zniszczonych i nieaktualnych pod wzgldem treci.

5. Prowadzenie ksig inwentarzowych oraz rejestru ubytków.

6. Inwentaryzacja zbiorów.

 

III. Organizacja warsztatu informacyjnego.

1. Uzupenianie katalogów.

2. Gromadzenie wydawnictw encyklopedycznych i sownikowych.

3. Gromadzenie materiaów na temat patrona naszej szkoy-Janusza Korczaka, sprawdzianu klas szóstych oraz scenariuszy imprez szkolnych – kontynuacja, gromadzenie rozpoczto w ubiegym roku szkolnym, uzupenianie zbiorów.

 

 

 

PRACA  PEDAGOGICZNA

I. Udostpnianie zbiorów.

1. Uaktualnienie kartotek czytelniczych

2. Wypoyczanie ksiek i czasopism.

3. Pomoc w wyborach czytelniczych.

 

II. Rozwijanie kultury czytelniczej.

1. Praca indywidualna z uczniami.

2. Lekcje biblioteczne.

4. Zorganizowanie konkursu czytelniczego.

5. Wystawki i gazetki biblioteczne.

6. Prowadzenie statystyki czytelnictwa, nagrodzenie najlepszych czytelników

 

III. Praca z aktywem bibliotecznym

1. Angaowanie uczniów do prac w bibliotece (np. konserwacja i okadanie ksiek, przygotowanie gazetki ciennej i imprez okolicznociowych.

2. Nagradzanie za prac i konkursy.

 

IV. Organizowanie imprez, udzia w akcjach ogólnopolskich.

1. Organizowanie konkursów.

2. Obchody Dnia Bibliotek Szkolnych.

3. Organizacja Dnia Patrona Szkoy.

4. Udzia w akcjach krajowych.

 

V. Dziaalno informacyjna i promocyjna

l. Udzielanie informacji bibliotecznych, katalogowych i rzeczowych.

2. Szkolenie uytkowników w wyszukiwaniu informacji w Internecie.

3. Umieszczanie informacji o dziaalnoci biblioteki na stronie internetowej szkoy.

4. Informacje o dziaalnoci biblioteki umieszczane na gazetce i stronie internetowej.

5. Dbao o estetyczny wygld pomieszczenia.

6. Promocja biblioteki w czasie dnia otwartego szkoy.

WSPÓPRACA ZE RODOWISKIEM SZKOLNYM I POZASZKOLNYM

1. Wspópraca z Rad Pedagogiczn.

2. Wspópraca z dyrekcj szkoy w zakresie organizacji pracy, nadzoru pedagogicznego i budetu.

3. Konsultacja z nauczycielami przy zakupie nowych pozycji ksikowych.

4. Informowanie o nowociach bibliotecznych.

5. Pomoc w korzystaniu z technologii komputerowej.

6. Wspieranie nauczycieli w rozwoju zawodowym.

 

II. Wspópraca z innymi bibliotekami.

1. Wspópraca z Bibliotek Publiczn w Olszance.

 

SAMOKSZTACENIE I DOSKONALENIE ZAWODOWE

1. Studiowanie literatury fachowej i czasopism metodycznych.

2. Udzia w konferencjach metodycznych.

3. Szukanie moliwoci pozyskania rodków unijnych, wzbogacanie zbiorów biblioteki, wspópraca z instytucjami, które mogyby wspomóc ksigozbiór i zasób biblioteki.

4. Zakup audioboków.

Opracowaa: Anna Chraniuk

 

Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl