Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 
NSP i NP w Szydwce

WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ 
 
Niepublicznej Szkoy Podstawowej im. Janusza Korczaka w  Szydówce,
 
 Niepublicznego Przedszkola im. Janusza Korczaka
  w Szydówce
 
oraz Stowarzyszenia "Szkoa w Szydówce"
 
ZAPRASZAMY 
 
?Rosn z matematyk?
W Niepublicznym Przedszkolu w Szydówce w grupie 5-6 latków realizowany jest program grantowy Fundacji mBanku „Rosn z matematyk”, który ma na celu wspieranie rozwoju kompetencji matematycznych  u najmodszych dzieci. W naturalny sposób, poprzez zabaw i angaujce zajcia w grupach fundacja chce oswaja dzieci z matematyk i pokazywa, e jest ona w naszym codziennym yciu niemal na kadym kroku. Dziki dofinansowaniu dzieci ucz si matematyki w ciekawy sposób. Korzystaj z nowych pomocy edukacyjnych. Edukacj matematyczn wspieraj take rodzice i opiekunowie przedszkolaków. Dzieci bior udzia w konkursach. Projekt w naszym przedszkolu trwa dwa miesice-marzec, kwiecie. Mamy nadziej, e udzia w programie przyniesie efekty i nasze przedszkolaki bez wietnie poradz sobie z matematyk w klasie pierwszej.
ZAPRASZAMY DO NASZEGO PRZEDSZKOLA
KLIKNIJ TUTAJ
PIKNIK RODZINNY
W niedziel 5 wrzenia 2021r. w szkole w Szydówce odby si  Piknik Rodzinny poczony z obchodami 10-lecia Stowarzyszenie "Szkoa w Szydowce". Okaza si okazj do spotkania lokalnej spoecznoci oraz wspaniaej zabawy dla dzieci. Mnóstwo atrakcji - wspólne biesiadowanie, zabawa na dmuchancach, wystp zespou Zajkrze piewa, pokaz ratownictwa i wiele innych sprawio, e byo bardzo ciekawie i wesoo. Dzikujemy organizatorowi - czonkom KGW w Szydówce za wspania zabaw, pyszne jedzenie oraz mi atmosfer.
Szkolny fanpage
Serdecznie zapraszamy na szkolny profil facebook.
Znajdziecie tam wszystkie aktualne informacje i wydarzenia z ycia szkoy.
10-LECIE STOWARZYSZENIA
Stowarzyszenie"Szkoa w Szydówce" powstao w 2011 roku. W tym roku wituje jubileusz 10-lecia wraz z Niepubliczn Szko Podstawow im. Janusza Korczaka i Niepublicznym Przedszkolem im. Janusza Korczaka, które prowadzi. Skadamy serdeczne podzikowanie wszystkim czonkom stowarzyszenia oraz pierwszemu zarzdowi - Prezesowi Leszkowi Onufrzakowi, Wiceprezesowi Sawomirowi Burczakowi oraz Sekretarz Dorocie Wolskiej za prac na rzecz szkoy oraz stworzenie naszym dzieciom wspaniaych warunków do rozwoju.
PROCEDURY BEZPIECZESTWA

Procedury bezpieczestwa w okresie pandemii COVID-19 na terenie Niepublicznego Przedszkola i Niepublicznej Szkoy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szydówce - POBIERZ

REGULAMIN PRACY SZKOY OD 1 WRZENIA 2020

Nadszed dugo wyczekiwany moment powrotu do szkoy, aby by on nie tylko powrotem na chwil zostay opracowane procedury, które musz by respektowane przez wszystkich uczestników edukacji. Prosimy o zapoznanie si z nimi i przestrzeganie ich.

POBIERZ

 

#OSEWyzwanie
Dziki zaangaowaniu i kreatywnoci naszych nauczycieli i uczniów mamy Mobiln Pracowni Multimedialn 
Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl