Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 

 

W Niepublicznym Przedszkolu w Szydłówce, dzięki pomocy ze środków Unii Europejskiej został utworzony oddział grupy przedszkolnej dzieci 3-letnich. 

Nowy Oddział Przedszkolny działa we wszystkie dni robocze zgodnie  z kalendarzem roku szkolnego w godz. 7.30- 15.30 (8 godz. dziennie).

Realizowany jest program nauczania dla przedszkoli, w tym zajęcia aklimatyzujące, gry dydaktyczne, manualne, plastyczne, ćwiczenia pamięci, koncentracji uwagi i myślenia oraz ćwiczenia spostrzegania i wypowiadania się.

Odbywają się także zajęcia dodatkowe takie jak:

  • j. angielski

  • rytmika

  • zajęcia z logopedą

  • zajęcia z pedagogiem

Zajęcia te pozwolą na rozwinięcie u dzieci umiejętności społecznych i motorycznych, poprawią zdolność uczenia się, rozwiną samodzielność i ciekawość świata.

W trakcie zajęć dzieci spożywają posiłki (śniadanie, obiad i podwieczorek).

Pedagog pełni dyżur dla rodziców w celu indywidualnych konsultacji z rodzicami.

W ramach projektu sala przedszkolna została dostosowana do wymogów sanitarnych oraz ppoż., zostało zakupione niezbędne wyposażenie sali zajęciowej (pomoce, zabawki, meble, sprzęt AV i komputerowy) oraz szatnia.

Nowy Oddział Przedszkolny


Nowy Oddział Przedszkolny


Nowy oddział przedszkolny dla dzieci 3-letnich w Niepublicznym Przedszkolu w Szydłówce działa od poniedziałku do piątku od 7.30 do 15.30 .

W tym czasie odbywają się zajęcia zgodne z podstawą programową dla przedszkoli: dzieci uczą się samodzielności, rozwijają swoje zainteresowania min. plastyczne, muzyczne, poznają otaczający je świat, rozwijają motorykę a także budują więzi społeczne.

Przedszkolaki mają możliwość skorzystania z zajęć dodatkowych:

  • Język angielski 2x 15 min./tygodniowo. Dzieci chętnie uczestniczą w tych zajęciach i bardzo szybko uczą się nowych słówek jak i piosenek.
  • Rytmika 2x15 min./tygodniowo
  • Zajęcia  indywidualne z logopedą 15os.x 20 min/tygodniowo
  • Zajęcia  indywidualne z pedagogiem 15 os. x 20min./tygodniowo

W trakcie zajęć przedszkolaki spożywają posiłki: śniadanie, obiad i podwieczorek,  a także udają się na upragniony odpoczynek czyli  tzw. leżakowanie.

 

Do naszego przedszkola często przyjeżdżają różni goście z bajek : Bajka pt. „Tato i Jaś”,  „Kot w butach”, „Bajka o Pomocnej Księżniczce”.

A i przedszkolaki chętnie wybierają się w podróże….

Wyjazd do kina do Siedlec na bajkę pt. „Pszczółka Maja” oraz do Międzyrzeca Podlaskiego na „Baśń Muzyczną”.

Dzieci z oddziału przedszkolnego bardzo chętnie biorą udział w różnych uroczystościach i imprezach szkolnych:

- 07. 09. 2014r. „Dożynki Lokalne”,

- 18. 09. 2014r. „Sprzątanie Świata”,

- 9. 10. 2014r. „III Dzień Pieczonego Ziemniaka w NSP i NP”,

- 16. 10. 2014r. „Dzień Edukacji Narodowej”,

- 6. 11. 2014r.  Apel z okazji 11 Listopada,

- 28.10. 2014r. Ważnym wydarzeniem dla przedszkolaków było ich pasowanie. Z tej okazji dzieci przygotowały się na część artystyczną. 

- 27. 10. 2014r. Dyskoteka Andrzejkowa,

- 5. 12. 2014r. przedszkolaki ubierały w sali choinkę, na której znalazły się światełka, bombki, cukierki, łańcuchy i ozdoby wykonane przez dzieci.

- 13. 12. 2014r. „Koncert Kolęd”,

- 18. 12. 2014r. przedszkolaki wzięły udział w Szkolnej Wigilii, na której śpiewały kolędy, składały sobie życzenia a także jadły smaczną „kolacje wigilijną”.

 

Zapraszamy do galerii zdjęć 

 


ZAJĘCIA LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI 3 LETNICH

 

Zajęcia logopedyczne w grupie 3latków

Wiek przedszkolny jest okresem największego rozwoju  mowy dziecka – jest to czas, w którym najlepiej rozwijać mowę dziecka jaki i usuwać wszelkie nieprawidłowości. W ramach projektu „Nowy Oddział Przedszkolny”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanego w Niepublicznym Przedszkolu im. Janusza Korczaka w Szydłówce   prowadzone są zajęcia logopedyczne. Zajęcia logopedyczne obejmują zarówno profilaktykę oraz terapię logopedyczną (zajęcia w małych zespołach, parach lub indywidualne).Grupowa forma zajęć z profilaktyki logopedycznej jest dla dzieci swobodną i bezstresową formą zabawy - pracy. Dodatkowo stanowi ona bardzo ważny wstęp do ewentualnej pracy indywidualnej. Podczas takich zajęć szczególną uwagę przywiązuje się do ćwiczeń oddechowych, ćwiczeń narządów mowy, słuchowych i logorytmicznych oraz ćwiczeń koordynacji wzrokowo – słuchowo – ruchowej.

Warunkiem rozpoczęcia i prawidłowego przebiegu terapii logopedycznej w każdym zaburzeniu mowy jest właściwa diagnoza, która obejmuje między innymi: badanie rozumienia mowy, badanie mówienia, badanie sprawności aparatu artykulacyjnego, orientacyjne badanie słuchu. Terapia logopedyczna prowadzona jest indywidualnie (logopeda pracuje z jednym dzieckiem) lub w parach, małych zespołach w zależności od rodzaju i stopnia nasilenia zaburzeń, wad wymowy.  

 Podczas zajęć logopedycznych w przedszkolu prowadzone są ćwiczenia, które  mają na celu:

-  kształtowanie prawidłowego toru oddechowego, wydłużanie fazy wydechowej,

-  usprawnianie motoryki aparatu artykulacyjnego (m.in. języka, warg, żuchwy, podniebienia),

-  kształtowanie prawidłowych czynności fizjologicznych w obrębie aparatu mowy (tj. połykanie, żucie, odgryzanie),

-  rozwijanie słuchu dziecka (ćwiczenia wrażliwości słuchowej, ćwiczenia rytmizujące, ćwiczenia słuchu fonemowego – to zdolność precyzyjnego różnicowania dźwięków mowy )

-  wzbogacanie słownictwa, rozwijanie mowy opowieściowej,

-  rozwijanie umiejętności budowania dłuższych wypowiedzi,

-  rozwijanie umiejętności rozumienia wypowiedzi słownych,

-  uzyskanie prawidłowej artykulacji poszczególnych głosek.

-  kształtowanie swobodnej wypowiedzi dziecka
 

 

 

 

 


Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl