Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 
pkolonie letnie

W czasie wakacji w ramach wspópracy Niepublicznej Szkoy Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szydówce ze Stowarzyszeniem „Tygiel Bugu” s organizowane turnusy pókolonii. Pókolonie maj charakter profilaktyczno - ekologiczno - sportowy, poszerzaj wiedz  dzieci o otaczajcym wiecie, ucz rónych form bezpiecznego i twórczego spdzania wolnego czasu, przybliaj dzieciom atrakcje turystyczne oraz dorobek kulturowy naszego regionu. Uczestnicy maj okazje skorzysta z wielu atrakcji o charakterze rekreacyjno- artystycznym jakie zapewnia bogaty program pókolonii. Harmonogram uoony jest zawsze  w taki sposób, aby zachci dzieci do ruchu i aktywnoci na wieym powietrzu. Zgodnie z programem kadego dnia dzieci uczestnicz w wyjazdach i wycieczkach autokarowych, ale  zawsze wygospodarowany jest czas na zabawy ruchowe.

 

       Pókolonie umoliwiaj dzieciom zabaw i integracj w grupie, mio i aktywnie spdzi czas pod opiek nauczycieli naszej szkoy, zajcia i wyjazdy pozwolaj zdoby nowe umiejtnoci i dowiadczenia, dostarczaj wiele pozytywnych wrae. Bogaty program wycieczek, nie tylko nie pozwoli na nud, ale uczy i bawi, wskazuje równie na pozytywny wpyw sportu na zdrowie. Dzieci i ich rodzice wyraaj swoje zadowolenie z takiej formy wypoczynku.

Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl