Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 
Nie pal przy mnie proszę


„NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ”


Nasza szkoła przystąpiła do ogólnopolskiego programu edukacji antytytoniowej dla uczniów klas I- III szkół podstawowych.

W programie uczestniczą uczniowie klas I-III

ZAŁOŻENIA PROGRAMU:

-  Program przeznaczony  jest dla uczniów klas I- III szkoły podstawowej.

-  Program proponuje realizację zajęć metodami aktywizującymi dostosowanymi do wieku   dzieci.

- W programie zawarte zostały uporządkowane treści dotyczące zdrowia, dostosowane do poziomu percepcji dzieci.

- Program ma charakter profilaktyczny i jego głównym celem jest wykształcenie u dzieci świadomej umiejętności radzenia sobie w sytuacjach, w których inne osoby palą przy nich papierosy.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

-  Uporządkowanie i poszerzenie wiadomości na temat zdrowia.

-  Kształtowanie u dzieci postaw odpowiedzialności za własne zdrowie.

-  Uświadomienie dzieciom, że palenie tytoniu jest szkodliwe dla zdrowia.

- Uwrażliwienie dzieci na szkodliwe oddziaływanie dymu papierosowego związane z biernym paleniem.

ZAJĘCIA WARSZTATOWE W RAMACH PROGRAMU:

I -  CO TO JEST ZDROWIE ?

II-  OD CZEGO ZALEŻY NASZE ZDROWIE ?

III-  CO I DLACZEGO SZKODZI ZDROWIU ?

IV-  CO ROBIĆ , GDY MOJE ŻYCIE JEST ZAGROŻONE ?

V-  NIE PAL PRZY MNIE, PROSZĘ !

 

          


Bieg Po Zdrowie
Trzymaj Formę
Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl