Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 

Plan pracy SKO na rok szkolny 2019/2020

 

 1. Kontynuowanie w Niepublicznej Szkole Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szydłówce  w roku szkolnym 2019/2020 działalności Szkolnej Kasy Oszczędności:

  - wznowienie współpracy z Bankiem PKO BP w Łosicach,
  - przygotowanie dokumentacji:
  - aktualizacja kart wpłat i wypłat SKO uczniom klas II-VI,
  - przeniesienie wkładów pieniężnych z ubiegłego roku.


  2. Przyjęcie we wrześniu w poczet członków SKO uczniów klas pierwszych. Wręczenie pierwszakom książeczek systematycznego oszczędzania oraz zapoznanie z zasadami oszczędzania.


  3. Zapoznanie Rady Pedagogicznej z planem pracy na bieżący rok szkolny.


  4. Prowadzenie i bieżąca aktualizacja gazetki ściennej na tablicy na korytarzu szkolnym.


  5. Uaktualnienie zakładki SKO na stronie internetowej szkoły. Prowadzenie elektronicznej kroniki SKO (zakładka na stronie szkoły).


  6. Organizacja konkursów :

  • „Październik Miesiącem Oszczędzania”- konkurs plastyczny dla klas I-III- „Oszczędzam w SKO, bo marzę o…” oraz dla klas II-VI „Plakat o oszczędzaniu” (październik),


  • Konkurs na skarbonkę konkurs plastyczno - techniczny „Mój projekt świnki skarbonki” - klasy I-VI oraz „Polski banknot Euro” klasy I-VI (marzec),

  • oszczędnościowe na najlepiej oszczędzającą klasę i najlepiej oszczędzającego ucznia w szkole, rozstrzygnięcie nastąpi na koniec roku szkolnego.


  7. Zakup nagród rzeczowych dla laureatów konkursów.


  8. Udział w akcjach charytatywnych.


  9. Współpraca z organizacjami szkolnymi, Samorządem Uczniowskim, 

  - blog SKO

  - konkursy
  - rozprowadzanie materiałów reklamowych,
  - prezentacja gazetek na korytarzu szkolnym,
  - zamieszczanie zdjęć i osiągnięć na stronie internetowej szkoły.


  13. Zakup nagród rzeczowych dla uczniów najlepiej oszczędzających. Wręczenie nagród – czerwiec, koniec roku szkolnego. Podsumowanie wszystkich konkursów i pracy w SKO w danym roku szkolnym.


  14. Sporządzenie sprawozdania z działalności SKO w pierwszym i drugim semestrze. Rozliczenie działalności SKO i podsumowanie wyników na Radzie Pedagogicznej. 


  15. Wypłata oszczędności pieniężnych z książeczek uczniowskich. 


  16. Sporządzenie zestawienia rocznego i przekazanie go do PKOBP  w Łosicach do dnia 15 czerwca 2020r.


 2. 10. Prowadzenie dokumentacji SKO.


  11. Przechowywanie w sposób zabezpieczony gotówki niezbędnej do dokonywania bieżących wypłat oraz odprowadzanie na rachunek oszczędnościowy SKO pozostałych środków pieniężnych. Administrowanie wkładami zgromadzonymi na zbiorczej książeczce oszczędnościowej SKO.


  12. Różne formy propagujące oszczędzanie :

  - pogadanki, konkursy, zabawy

 

 

 

Plan opracowała:

 Sylwia Jasińska opiekun SKO

Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl