Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 

Regulamin Szkolnej Kasy Oszczędności

1. Dowodem przynależności do SKO jest otrzymanie książeczki  oszczędnościowej oraz dokonanie pierwszej wpłaty. Uczeń otrzymuje także internetowy dostęp do swojego konta.

2. Na książeczkę SKO uczeń może wpłacić każdą kwotę pieniędzy, nie mniej jednak niż 1 zł.

3. Uczeń dokonuje wpłaty na książeczkę do opiekuna SKO, rodzice mogą także wpłacać pieniążki na konto dziecka.

4. Przyjęcie od ucznia pieniędzy potwierdza się wpisem do książeczki SKO ucznia i na kartę wpłat i wypłat, którą prowadzi  się dla każdego członka SKO.

5. W razie zgubienia książeczki SKO uczeń musi zgłosić się do opiekuna , który na podstawie karty wpłat i wypłat wystawia nową książeczkę SKO.

6. Każdą wpłaconą przez uczniów kwotę opiekun SKO wpisuje do Księgi Przychodów i Rozchodów.

7. Opiekun SKO wpłaca oszczędzane przez uczniów pieniądze na szkolną książeczkę SKO prowadzoną przez bank.

8. Wpłat i wypłat z książeczki SKO może dokonywać tylko właściciel książeczki (w przypadku większych kwot wypłat dokonuje się za zgodą lub w obecności rodzica).

9. Za systematycznie oszczędzających uważa się tych członków, którzy wpłacają na książeczkę SKO co najmniej raz w miesiącu.

 

 

 

                                             Opiekun SKO Sylwia Jasińska

Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl