Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 
Szkoła w Szydłówce na kartach historii

"Trzeba koniecznie pamiętać,

skąd się wyszło"

C.K. Norwid

Szkoła w Szydłówce na kartach historii

 

Szkoła przed rokiem 1939.

            Po powstaniu styczniowym Szydłówka, tak jak i inne wsie, miasta i miasteczka w Królestwie Polskim, znalazła się pod niekontrolowaną władzą rosyjskiej biurokracji. W urzędach wprowadzono język rosyjski, w szkolnictwie również zaszły duże zmiany. Szkoły elementarne otrzymały nazwę szkół początkowych i dzieliły się na gminne, skupiające dzieci z całej gminy oraz wioskowe przygotowane dla jednej wioski. Plac pod budowę szkoły ofiarował mieszkaniec wsi- Zachar Pawluk. Został za to odznaczony złotym medalem zasługi. Fundatorami szkoły byli Tomasz Jóźwiak i Jakub Pawluk- syn Zachara. Budynek szkoły początkowo posiadał dwie niewielkie izby lekcyjne. Początki funkcjonowania sięgają 1887 roku. Była to szkoła czteroklasowa z jednym nauczycielem. Do 1915 roku nauka prowadzona była w języku rosyjskim pod kierunkiem rosyjskich nauczycieli.

            Mieszkańcy Szydłówki i okolicznych wsi mieli negatywny stosunek do rosyjskiej szkoły, nie chcieli ponosić kosztów jej utrzymania, czyniły to władze. Bojkot szkoły trwał do 1905 roku. W latach 1905-1906 zostały wydane akty prawne,  które pozwalały uczyć w niższych klasach wszystkich przedmiotów w języku ojczystym a w wyższych oddziałach wolno było nauczać historii, nauk przyrodniczych i matematyki w obu językach.

 

ciąg dalszy można przeczytać tutaj

Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl