Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 
Szkoa w Szydwce na kartach historii

"Trzeba koniecznie pamita,

skd si wyszo"

C.K. Norwid

Szkoa w Szydówce na kartach historii

 

Szkoa przed rokiem 1939.

            Po powstaniu styczniowym Szydówka, tak jak i inne wsie, miasta i miasteczka w Królestwie Polskim, znalaza si pod niekontrolowan wadz rosyjskiej biurokracji. W urzdach wprowadzono jzyk rosyjski, w szkolnictwie równie zaszy due zmiany. Szkoy elementarne otrzymay nazw szkó pocztkowych i dzieliy si na gminne, skupiajce dzieci z caej gminy oraz wioskowe przygotowane dla jednej wioski. Plac pod budow szkoy ofiarowa mieszkaniec wsi- Zachar Pawluk. Zosta za to odznaczony zotym medalem zasugi. Fundatorami szkoy byli Tomasz Jówiak i Jakub Pawluk- syn Zachara. Budynek szkoy pocztkowo posiada dwie niewielkie izby lekcyjne. Pocztki funkcjonowania sigaj 1887 roku. Bya to szkoa czteroklasowa z jednym nauczycielem. Do 1915 roku nauka prowadzona bya w jzyku rosyjskim pod kierunkiem rosyjskich nauczycieli.

            Mieszkacy Szydówki i okolicznych wsi mieli negatywny stosunek do rosyjskiej szkoy, nie chcieli ponosi kosztów jej utrzymania, czyniy to wadze. Bojkot szkoy trwa do 1905 roku. W latach 1905-1906 zostay wydane akty prawne,  które pozwalay uczy w niszych klasach wszystkich przedmiotów w jzyku ojczystym a w wyszych oddziaach wolno byo naucza historii, nauk przyrodniczych i matematyki w obu jzykach.

 

cig dalszy mona przeczyta tutaj

Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl