Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Szydłówce
Menu
 
 
 
yciorys Janusza Korczaka

   

Janusz Korczak -

(Henryk Goldszmit,) -

-urodzi si 22 lipca 1879r., zmar 6 sierpnia 1942 roku.
By on pedagogiem, pediatr, pisarzem oraz prekursorem walki o prawa dziecka.
                Uczy si w omioklasowym gimnazjum w Pradze (Warszawa).

Bya to szkoa rosyjska, gdzie panowaa elazna dyscyplina.
                Jako 15-latek udziela korepetycji, gdy jego rodzina znalaza

si w bardzo trudnej sytuacji materialnej, po tym jak zmar jego ojciec.
Studiowa medycyn na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Cesarskiego,

a w 1899 roku wyjecha do Szwajcarii, by lepiej zapozna si                     z twórczoci pedagogiczn Pestalozziego. Szczególnie interesowa si szkoami, szpitalami dziecicymi oraz bezpatnymi czytelniami dla dzieci i modziey.

W 1905 roku otrzyma dyplom lekarza.
By wspózaoycielem Domu Sierot dla dzieci ydowskich                      w Warszawie. Nastpny sierociniec - Nasz Dom - by wybudowany dla dzieci polskich.

Korczak da równouprawnienia dziecka, powanego traktowania spraw dzieci i modziey, szacunku dla najmodszych.
Napisa wiele ksiek dla dzieci (m.in. Król Maciu I, Bankructwo Maego Deka, Kajtu Czarodziej, Kiedy znów bd may) oraz dziea pedagogiczne (najbardziej znane: Jak kocha dziecko, Prawo dziecka do szacunku).
                W latach 1926-1930 redagowa gazetk "May Przegld", która bya pismem kierowanym do dzieci. By on take autorem pogadanek radiowych (1935-1936), gdzie gosi prawa dziecka oraz obron tych praw.
                Zgin wraz z podopiecznymi w obozie zagady w Treblince

w 1942 roku, mimo e mia moliwo ucieczki.

Szkoła Podstawowa w Szydłówce,
08-207 Olszanka, Szydłowka 62, tel. 83 357 51 67
COPYRIGHT nspszydlowka.pl
Projekt & cms: www.stronaonline.pl